IHSM IHSM offices General Department

General Department

Welcome!

Asel Sydykova

Head of the department

Биз сиздер менен биздин баракчада кѳрүшкѳнүбүзгѳ жана биздин бѳлүмдү тааныштырганыбызга кубанычтабыз!

 

Бөлүмдүн негизги милдети – ЭАЖММда документтештирүүнүн стандартташтырылган ички жана тышкы документ жүгүртүүнү, эсептѳѳлѳрдү, иш-кагаздарынын аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ, документтерди сактоонун жана өз ара байланыштын бардык түрлөрүнүн так алгоритми менен камсыз кылуу менен ЭАЖММынын максаттарына жетүүгѳ салым кошуу.

 

Жалпы бөлүм Эл аралык жогорку медициналык мектептин бардык деканаттарынын, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, кафедраларынын өз ара биргелешип иштѳѳсүн жана байланышын жөнгө салат. Иш кагаздарын жана ички байланышты уюштуруу, сапатты башкаруу тутумунда маанилүү компоненттеринин бири болуп саналат.

 

Урматтоо менен,  
Жалпы бѳлүмдүн башчысы
Асел Сыдыкова