Билим берүү бѳлүгү Кафедралар Кардиохирургия жана оору…

КАРДИОХИРУРГИЯ ЖАНА ООРУНУ ИНВАЗИВДИК ЫКМАЛАР МЕНЕН АНЫКТОО ЖАНА ДАРЫЛОО КАФЕДРАСЫ

load

Кош келиңиздер!

Бебезов Илхом Хакимович

Кафедра башчысы

Бардык студенттерди биздин факультетте куттуктайбыз!

Биздин кафедра Кыргыз Республикасындагы ушул багыттагы биринчи кафедра болуп саналат. Кардиохирургия жана Радиология кыйла татаал болуу менен ошол эле учурда медицинанын ѳтѳ татаал жааты.

 

Бѳлүмдүн тутумуна кардиохирургия, инвазивдик радиология, радиология адистери кирет. Бардык окутуучулар алгылыктуу педагогикалык жана клиникалык ишмердүүлүк тажрыйбасына ээ. Алар үзгүлтүксүз жогорку профессионалдык деңгээлдеги конференцияларга жана отурумдарга катышып турушат.

 

Кафедранын максаты, студенттерге негизги заманбап аныктоонун жана дарылоонун усулдары жѳнүндѳ маалымат берүү, ошондой эле жүрѳк- кантамыр тутумун хирургиялык дарылоого жана аз инвазивдик кѳрсѳткүчтѳрдү аныктоого окутуу болуп саналат

.- Биз сиздердин ѳѳрчүшүңүздѳр үчүң эмгектенебиз!

 

Ак дилим менен,

Бебезов Илхом Хакимович

медицина илимдеринин кандидаты, доцент