Билим берүү бѳлүгү Кафедралар Негизги сабактардын кафе…

НЕГИЗГИ САБАКТАР КАФЕДРАСЫ

load

Кош келиңиздер!

Чонкоева Айгуль Асанбековна

Кафедра башчысы

Кымбаттуу тапшыруучулар!

Эл аралык жогорку медициналык мектептин негизги сабактар кафедрасына кош келиңиздер!


Бул биздин ЖОЖдун эң кызыктуу бѳлүгү! Биз ар түрдүү багытта ѳнүккѳн ар түрдүү дисциплиналардын окутуучулар тайпасынан туруп, түптүү процесстердин адамдын организиминде агылуусу жана адам сыркоологондо ѳзгѳрмѳлүүлүгүнүн үстүндѳ изилдеп иштегендерденбиз. Мүмкүн, окутуучуларды, студенттерди жана кызматкерлерди кошуу менен биздин эң олуттуу ресурсубуз биздин бѳлүмдүн инсандык потенциалы десек болот. Биз интеллектуалдык каныккан жана бириккен чѳйрѳдѳ жана жалпы биргелешүү мүнѳздүү болгон ички бѳлүмдѳ ошондой эле башка мектептин негизги илимий жана клиникалык түзүмдүк бѳлүмдѳрү менен да иштешебиз. Биз бүтүрүүчүлѳрүбүздү, студент-медиктерди окутууга умтулабыз жана ошондой эле мамилелердин ар түрдүүлүк жана инклюзивдүүлүк принцибин карманабыз. Мен биздин бѳлүмдүн кээ бир кызыктуу, жаңы иштелмелерине кыскача токтоло кетейин.

 

ПРОФЕССОР-ОКУТУУЧУЛАР КУРАМЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ. Бирден бир бай жана ар түрдүү интеллектуалдык ландшафтын сакталышындагы биз жеткен ийгиликтин ачкычы окутуучуларды жана предметтерди тандоодо, негизги дисциплиналар кафедрасынын ишмердүүлүгүнүн интеллектуалдык потенциалын жана илимий-практикалык мазмуну: биохимия, фармакология жана ченемдүү физхиология.

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫК МЕЙКИНДИК — Бул жылы ченемдүү физиология жана биохимия лабораторияларын реконструкциялоо иштерин жыйынтыктадык. Реконструкциялоодо заманбап, толук лабораториялык имараттардын жабдылышын түзүү болду.

 

БАШКА ДЕМИЛГЕЛЕР
Акыркы жылдар башка иш-чараларды ѳткѳрүү башталган, алардын арасында:
Кафедранын кызматкерлеринин илимий-изилдѳѳ ишмердүүлүктѳрүн ѳркүндѳтүү, педагогикалык квалификациясын жогорулатуу, эл аралык конференцияларга окутуучулардын жана студенттердин катышуулары. Студенттер үчүн илимий-изилдѳѳ кружокторун уюштуруу жана ѳткѳрүү.
 
КЕЛЕЧЕКТЕ
Бул акылга сыйбагандай, ѳзүнѳ тартып ала турган биомедициналык изилдѳѳлѳрдү жүргүзүүчү, функционалдык тирүү организмдерди терең түшүнүү пайда болгон, күчтүү инновациялык технологияларды пайдаланууга мүмкүндүк берүүсү жана адамдын талкалоочу сыркоолорунан малекулярдык дарыларды иштеп чыгууга мүмкүнчүлүктѳрдү берген убак. Келиңиздер, бизге кошулуңуздар! Эл аралык жогорку медициналык мектептин негизги дисциплиналар кафедрасына илимий саякатка чыгыңыздар!

 

Урматым менен,

Чонкоева Айгуль Асанбековна

PhD., доцент