Билим берүү бѳлүгү Кафедралар Пропедтерапия жана үй-бү…

ПРОПЕДТЕРАПИЯ ЖАНА ҮЙ-БҮЛѲЛҮК МЕДИЦИНА КАФЕДРАСЫ

load

Кош келиңиздер!

Осмонова Алия Талгатовна

Кафедра башчысы

Кафедра 2008-жылы түзүлүп, окутуучулук ишмердүүлүк тѳмѳнкү дисциплиналарды: Медайым ишинин негиздери, Пропедевтика, Медициналык психология, Бейтапканалык терапия, Үй-бүлѳлүк медицина, Психиатрияны ѳзүнѳ камтыйт.

 

Биздин кафедра, пропедтерапия жана үй-бүлѳлүк медицина студенттерди 2 семестр 1 жылда, 9 семестр 5 жылды камтып окутуу каралган. Ошондуктан, биздин бѳлүмдүн астында кѳптѳгѳң тапшырмалар турат. Студенттер сыркоолорду кароонун негиздерин үйрѳнүп башташат. Ѳзгѳчѳ кырдаалда биринчи жардамды бергенди үйрѳнүшѳт. Ошондой эле студенттер дарттардын группаларын, клиникалык пайда болууларын үйрѳнүшѳт. Симптомдорду, диагностиканы жана дарылоонун негиздерин кабылдашат. Бул жерде базалык клиникалык билим жана клиникалык ойлонуу жаралат. Биз сиздер менен биздин бѳлүмдѳ кѳрүшкѳнүбүзгѳ абдан ыраазыбыз.
 
Кош келиңиздер!
 

 

Осмонова Алия Талгатовна

медицина илимдеринин кандидаты,

PhD., доцент