Билим берүү бѳлүгү Кафедралар Педиатрия, акушердик жан…

ПЕДИАТРИЯ, АКУШЕРДИК ЖАНА ГИНЕКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

load

Кош келиңиздер!

Алексеев Владимир Петрович

Кафедра башчысы

Урматтуу абитуриенттер!

Биз сиздерди педиатрия, акушердик жана гинекология кафедрасында (ПАГ) тосуп алганыбызга кубанычтабыз. 

 

Студенттер, клиникалык ординаторлор биздин кафедрада эне жана баланын саламаттыгына байланышкан, бала чактагы физиологиялык ѳзгѳчѳлүктѳр, балдар ооруларынын таралышын, ошондой эле кош бойлуулук физиологиясын, тѳрѳѳ жана акушердик-гинекологиялык патологияга байланышкан билим жана практикалык кѳндүмдѳрдү ала алышат.

 

Кафедрада жогорку кесипкѳй окутуучулар педагогикалык ишмердүүлүктү гана жүргүзбѳстѳн, алдыңкы республикалык жана ордо шаарыбыздагы клиникаларда дарылоо ишмердүүлүктѳрүн да жүргүзүшѳт. Алар илимий изилдѳѳлѳр менен алектенишет жана студенттерди клиникалык жана илимий практикаларга жигердүү аралаштырышат.

 

Достук, жоопкерчиликтүүлүк, кесипкѳйлүүлүк, жардам аябоо, максаттуулук, этикалык ченемдер биздин ишмердүүлүктүн негизги прициптери.


 
Урматым менен,

Алексеев Владимир Петрович

медицина илимдеринин доктору, профессор