Билим берүү бѳлүгү Кафедралар Атайын клиникалык сабакт…

АТАЙЫН КЛИНИКАЛЫК САБАКТАР КАФЕДРАСЫ

load

Кош келиңиздер!

Федорова Светлана Владимировна

Кафедра башчысы

Атайын клиникалык сабактар кафедрасына кош келиңиздер!

Биздин кафедранын окутуучулары жана кызматкерлери биздин студенттерге келечегин мерчемдешип, ЭАЖММда койгон максаттарына жетишишине жардам берүүгѳ ѳзүлѳрүн арнашкан. Биз кенен, талапты койгон академиялык база менен камсыздалган, клиникалык байкоону жана практикалык мүмкүнчүлүктѳрү менен айкалышкан окутууга ишенебиз.

 

Кафедрада офтальмология, оториноларингология, фтизиопульмонология, стоматология, неврология жана медициналык генетика окутулат.

 

Биз студенттерди ар кандай изилдѳѳ демилгелерине жана коомдук иш-чараларга аралаштырабыз.

 

Урматым менен,

Светлана Владимировна Федорова

Медицина илиминин кандидаты,

PhD., доцент