ЭАЖММ ЭАЖММ бѳлүмдѳрү IT билим берүү бѳлүмү

БИЛИМ БЕРҮҮДѲГҮ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР БѲЛҮМҮ

load

Кош келиңиздер!

Мусабаев Уран Рысбекович

Бѳлүмдүн башчысы

Эл аралык жогорку медициналык мектептин маалыматтык технологиялар бѳлүмү сиздерди куттуктайт!

 

Биздин милдет – бардык кызматтарда компьютердик технологиялар жана байланыш сферасында үзгүлтүксүз ишти алып баруу. Биздин окуу жайда техникалык тейлѳѳнү: техникалык ремонт жана программалык тейлѳѳнү камсыздоо. Биздин ар бир кампуста МТ бѳлүмдүн кызматкерлери бар. Алар жабдуулардын жана байланыштардын иштешинде пайда болгон тапшырмаларды, кѳйгѳйлѳрдү ѳз убагында жана ыкчам чечишет. Департамент конфиденциалдуу маалыматтардын коопсуздугун, сакталышын камсыздоо менен жумушчу станциялардын иштен чыгып калуусунун алдын-алуу иш-чараларын жүргүзүшѳт; ЭАЖММынын түзүмдүк бѳлүмдѳрүн ѳз убагында программалык ѳнүмдѳр жана техникалык жабдуулар менен камсыздайт.

 

МТ бѳлүмүнүн кызматкерлери жыл сайын аз токтуу жабдыктар менен иштѳѳ боюнча жана ѳрт коопсуздугун сактоодо техникалык коопсуздук боюнча квалификациясын жогорулатуу курстарынан ѳтүшѳт.

 

Ак дилим менен,

 

Мусабаев Уран Рысбекович