ЭАЖММ ЭАЖММ бѳлүмдѳрү Эл аралык кызматташтык б…

ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫК БОРБОРУ

load

Кош келиңиз!

Урумова Айзада Бекназаровна

ЭAКБынын директору

Урматтуу студенттер!

Алдыңкы жогорку медициналык окуу жайы болгон, Эл аралык жогорку медициналык мектепке жана 2003-жылы 1-сентябрда ачылган Эл аралык байланыш бѳлүмүнѳ кош келиңиздер!


Биз ишенимдүү мамилелерди курууда, окуу жайдын көрүнүшүн түзүүдө мекеменин имиджин жана аброюн көтөрүү үчүн көпүрөбүз. Кесипкөйлүк жана чыгармачылык - натыйжаларга жана өнүгүүгө багытталган эки тараптуу байланыштарды түзүүдөгү биздин негизги ыкмамыз болуп эсептелет.


Биздин принцип - ачыктык жана ЭАЖММнин вазыйпасын сактоо жана жалпыга маалымдоо менен бирге баалуулуктарды жайылтуу болуп саналат.

Биз мамилелердин көпүрөсүн куруп жатабыз!

 

Урматым менен,

ЭАКБынын директору

Урумова Айзада Бекназаровна