ЭАЖММ ЭАЖММ бѳлүмдѳрү Пландоо жана сатып алуул…

ПЛАНДОО ЖАНА САТЫП АЛУУЛАР БѲЛҮМҮ

load

Кош келиңиздер!

Давлетбаев Ренат Маратович

Пландоо жана ѳнүктүрүү боюнча проректор, м.и.к.

Бөлүм ЭАЖММ программасында ишке ашырылуучу максаттуу программалар боюнча чыгымдарды мерчемдѳѳ процессин өркүндөтүү жана ЭАЖММынын муктаждыктарын: товарларды жеткирүүгө, жумуштарды аткарууга жана кызматтарды көрсөтүүгө буйрутмаларды берүү ыкмаларын аныктоо жана макулдашуу максатында түзүлгөн.

 

Пландоо - бул курал, ансыз бир дагы тармакта ийгиликке жетүү мүмкүн эмес. Андан тышкары, жалпы ЭАЖММ үчүн гана эмес, анын ар бир функциясы үчүн дагы кадамдарды эсептеп чыгуу керек. Биздин бөлүм товарларды жана материалдарды сатып алуунун жана кызмат көрсөтүүнүн жылдык, айлык планын түзүү үчүн ЭАЖММынын бардык бөлүмдөрүнүн чыгымдарынын бюджетин чогултат.

 

Биздин бөлүмдүн иши ЖОЖдун бардык иш-аракеттерине таасир этет: жүгүртүүдөгү каражаттарды натыйжалуу пайдалануу, кызматкерлердин ассортименттерге канааттануусу, жана ички жеткирүү тармагынын натыйжалуулугу жана кампалардын толуп турушу. Биз ар дайым камсыздоочуларды издеп, алардан жаңы сунуштарды изилдеп, ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жетекчилерге жаңы камсыздоочуларды тартуу үчүн негиздүү сунуштарды даярдап жатабыз.

 

Бардык суроолоруңузга жооп берүүгө кубанычтабыз. Кѳңүл бурганыңыздарга чоң рахмат!

 

Урматым менен,

Давлетбаев Ренат Маратович