ЭАЖММ ЭАЖММ бѳлүмдѳрү Колдоо кызматы

Колдоо кызматы

Кош келиңиздер!

Самаева Екатерина Валентиновна

Колдоо кызматынын башчысы

Колдоо кызматынын баракчасына кош келиңиздер!

2021-жылы 4-январда ЭАЖММынын деканатынын структурасында таптакыр жаңы бѳлүм – студенттерди колдоо кызматы түптѳлгѳн.

 

Студенттерди колдоо кызматынын траекториясына эки негизги маселени багыттасак болот:

1. Академиялык колдоо - бул студенттердин академиялык адаптацияланышын жана университеттин жамаатына интеграцияланышын, студенттерге окуу жолдорун тандоо боюнча академиялык кеңештерди жана академиялык иштин башка аспектилерин камтыган программалар жана иш-чаралар.

 

2. Социалдык колдоо - бул студенттердин социалдык тобокелдиктердин алдын алуу жана коргоо, ошондой эле алардын кесепеттерин азайтуу жана жоюу механизми. Социалдык тобокелдиктер социалдык жактан жагымсыз кырдаалдардын келип чыгуу мүмкүнчүлүгүн билдирет, бул ЭАЖММ тарабынан студентке колдоо көрсөтүүнү талап кылат. Эң олуттуу социалдык тобокелдиктерге төмөнкүлөр кирет:

  • Социалдык-экономикалык тобокелдиктер: ЭАЖММда окуу мезгилинде окутууну жана оптималдуу жашоону камсыз кылуу үчүн жетишсиз финансылык ресурстар;
  • Социалдык-маданий тобокелдиктер: студенттерди окуунун жана жашоонун жаңы шарттарына адаптациялоо, студенттерди Кыргыз Республикасында жашоого адаптациялоо.
  • Ден-соолукка коркунуч: жаңы аныкталган соматикалык оорулар, өнөкөт оорулардын күчөшү, травма ж.б., психологиялык колдоо;
  • Коопсуздук тобокелдиктери: студенттердин бири-бири менен жана жергиликтүү калк менен өз ара аракеттенүүсү учурунда пайда болгон чыр-чатактуу кырдаалдар, өмүргө жана ден-соолукка коркунуч келтирген өзгөчө кырдаалдар ж.б.