ЭАЖММ ЭАЖММ бѳлүмдѳрү Виртуалдык клиника

ВИРТУАЛДЫК КЛИНИКАСЫ

load

Заседателева Светлана Геннадьевна

Виртуалдык клиниканын башчысы, м.и.к., доцент

Виртуалдык клиникасына кош келиңиздер!

Виртуалдык клиниканы Эл аралык жогорку медициналык мектеп заманбап симуляциялык-машыгуу жабдыктары менен реалдуу клиникага жакындатылган шартта уюштуруп, жалпы медицинаны жана атайын компетенцияларды ѳнүктүрүү багытында практикалык сабактар ѳтүлѳт.
 
Виртуалдык клиникасынын аянтчасы – бул реалдуу клиникалык жана башка кырдаалдарды моделдештирүү менен техникалык жана техникалык эмес кѳндүмдѳрдүн: кабыл алуу бѳлүмүндѳгү иштер, интенсивдүү терапия палатасында, дарыламада жана операциялык залда иштелип чыгышын шарттайт.
 
Виртуалдык клиникасынын багыты окуу практикалык сабактарын атайын уюштурулган: терапевтин, гинекологдун, педиатрдын, хирургдун виртуалдык кабинеттеринде жүргүзүүгѳ багытталган. Комплекстүү (ОСКЭ) экзамендерин жүргүзүүгѳ, дебрифинг залы жана чоң дарскана виртуалдык клиниканын бѳтѳнчѳлүгү болуп саналат. Виртуалдык клиниканын мындай аянтчалары комплекстүү экзамендерди жүргүзүүгѳ жана уюштурууга, илимий конференцияларды, кадрларды кайра даярдоодо жана квалификациясын жогорулатуучу жай болууда.

 

Чын дилим менен,

Заседателева Светлана Геннадьевна