Проректорлор

КОШ КЕЛИҢИЗДЕР!

Окуу-тарбия иши боюнча проректор, медицина илимдеринин кандидаты, доцент

Усенова Асел Абдумомуновна

usenova@gmail.com

Административдик жана дарылоо боюнча проректор, медицина илимдеринин доктору, профессор

Алексеев Владимир Петрович

alekseev5507@mail.ru

Мамлекеттик тил жана илимий иштер боюнча проректор, медицина илимдеринин доктору, профессор

Узаков Орозали Жаанбаевич

oroz7@mail.ru

Пландоо жана онуктуруу боюнча проректор, медицина илиминин кандидаты

Давлетбаев Ренат Маратович

davren@mail.ru

Эл аралык иштер боюнча проректор

Фани Бхушан Поту

drphani@ismedutech.com

Билим берүү сапаты боюнча проректор, психология илимдеринин кандидаты

Еременко Владимир Владимирович

vladimir.yeremenko@gmail.com

Ысык-Кѳл кампусунун проректору, медицина илимдеринин кандидаты

Чынгышпаев Даниял Шамильевич

daniluha@mail.ru

Декан

Сатаркулова Айнура Манасовна

asat79@mail.ru