Билим берүү бѳлүгү Китепкана Маалыматтарды сактоо жайы
Долбоорлор

Маалыматтарды сактоо жайы

load image

University Online Library

Кѳп билүү
load image

Ebsco Databases

Кѳп билүү
load image

Agora

Кѳп билүү
load image

Hinari

Кѳп билүү
load image

Cambridge University Press

Кѳп билүү
load image

Oxford Journals Online

Кѳп билүү
load image

Oxford Reference

Кѳп билүү
load image

Oxford English Dictionary

Кѳп билүү
load image

DOAJ

Кѳп билүү
load image

Oxford University Press

Кѳп билүү
load image

Web of Science

Кѳп билүү