Расмий ѳкүлдѳр

Университеттер

load image

Сифа университети жана университеттин Сифа ооруканалары

Кѳп билүү
load
load image

Караганда Мамлекеттик медициналык университет

Кѳп билүү
load image

Рифа Эл аралык университети

Кѳп билүү
load image

Медициналык илимдер университети

Кѳп билүү
load image

Shifa Tameer-E-Millat

Кѳп билүү
load image

Рупрехт-Карлс университети

Кѳп билүү
load image

Дакка шаарындагы Медициналык колледж

Кѳп билүү
load image

Ад-Дина медициналык айымдар колледжи

Кѳп билүү
load image

Башундхара Ад-Дин медициналык колледж

Кѳп билүү
load image

Ад-Дина Сакина атындагы Медициналык колледж

Кѳп билүү
load image

Ад-Дин Акидж медициналык колледжи

Кѳп билүү
load image

Бангладеш Медициналык илимдер университети

Кѳп билүү
load image

Диабетте, эндокриндик жана зат алмашуу бузулганда дарылоочу Бангладеш Илимий- изилдѳѳ институту

Кѳп билүү
load image

Абу Али ибн Сина атындагы Бухара мамлекеттик медициналык институт

Кѳп билүү
load image

Марат Оспанов атындагы Батыш-Казакстан Мамлекеттик медициналык университети

Кѳп билүү
load image

Хатлон Мамлекеттик медициналык университет

Кѳп билүү
load image

Новосибирск Мамлекеттик медициналык университети

Кѳп билүү
load image

Ташкент Мамлекеттик стоматологиялык институт

Кѳп билүү
load image

Belt & Road (BRIMEA) Эл аралык медициналык билим берүү альянсы

Кѳп билүү
load image

Семнан шаарындагы Медициналык илимдер университети

Кѳп билүү
load image

Фатима Джинна атындагы айымдар университети

Кѳп билүү
load image

Профессор В.Ф.Войно-Ясенецкий атындагы Мамлекеттик медициналык университет

Кѳп билүү
load image

Европа билим берүү форуму соода аталыштагы ВС Билим берүү форуму

Кѳп билүү
load
load image

«PHHS» Казакстан Медициналык университети

Кѳп билүү
load image

Билим Ордо мектеп комплекси

Кѳп билүү
load
load image

National Medical University Joint-Stock Company and the International University of Kyrgyzstan

Кѳп билүү
load
load image

Шарда университети

Кѳп билүү
load image

И.К. Ахунбаев атындагы Медициналык колледжи

Кѳп билүү
load
load image

Улуттук медициналык университет

Кѳп билүү
load
load image

Erasmus + programme

Кѳп билүү
load image

Константин Философ университети

Кѳп билүү
load
load image

Россиянын дипломдон кийинки билим берүү академиясы

Кѳп билүү
load image

Ош Мамлекеттик университети

Кѳп билүү
load
load image

Indian Institute of Public Health Gandhinagar (IIPHG)

Кѳп билүү
load image

Bridgetown International University, School of Medicine (BIU)

Кѳп билүү
load image

Caspian University, Kazakhstan

Кѳп билүү
load image

Academician N. F. Izmerov Federal State Institution "Research Institute of Occupational Medicine"

Кѳп билүү