Илимий изилдѳѳлѳр Диссертациялык кеңеш Диссертациялык кеңеш D14…

Диссертациялык кеңеш D14.18.583

Илимий даража Илимдин тармагы Адистиги

1

Доктор (Кандидат)

14.00.00- Медициналык илимдер

 

14.01.09-Жугуштуу оорулар

2

Доктор (Кандидат)

14.00.00- Медициналык илимдер

14.02.01- Гигиена

3

Доктор (Кандидат)

14.00.00- Медициналык илимдер

14.02.02- Эпидемиология

 

Уюмдар: 

  • «Алдын-алуу медицинасы» илимий-ѳндүрүштүк бирикмеси 
  • ОИѲК Кыргызстандын Эл аралык университети

Баштоо күнү: 10.10.2018

Аткаруу мѳѳнѳттѳрү: 10.10.2020

 

Диссертациялык кеңештин курамы:

 

 Аты-жѳнү

Милдети

1

Касымов Омор Телегенович

Тѳрага

2

Джумалиева Гульмира

Тѳраганын орун басары

3

Абдикеримов Мамазия Мансурович

Мүчѳ

4

Атамбаева Раиса Минахмедовна

Мүчѳ

5

Садыбакасова Гулай Курманбековна

Мүчѳ

6

Джемуратов Куанычбек

Мүчѳ

7

Жолдошев Сапарбай

Мүчѳ

8

Кутманова Айнура Зарылбековна

Мүчѳ

9

Суранбаева Гульмира Сайбилдаевна

Мүчѳ

10

Усубалиев Мейкин Бейшенбаевич

Мүчѳ

11

Шегирбаева Карлыгаш Байдуллаевна

Мүчѳ

12

Кулданбаев Нурбек Кудайбергенович

Мүчѳ

13

Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна

Илимий катчы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буйруктар