Алдыда боло турган иш чара
ISM

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Contacts

Илимий даража Илимдин тармагы Адистиги

1

Доктор (Кандидат)

14.00.00- Медициналык илимдер

 

03.03.01-Физиология

2

Доктор (Кандидат)

14.00.00- Медициналык илимдер

14.03.03-Патологиялык

физиология

3

Доктор (Кандидат)

14.00.00- Медициналык илимдер

14.03.11-Калыптандыруу
медицинасы, спорттук
медицина, дарылоо дене
тарбиясы, курортология жана физиотерапия

 

 

Уюмдар: 

  • И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы
  • Б.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети (КРСУ) 
  • ОИѲК Кыргызстан Эл аралык университети

 
Баштоо күнү: 11.11.2018
 
Аткаруу мѳѳнѳтү: 11.11.2020

 

Диссертациялык кеңештин курамы:


 

Аты-жѳнү Милдети

1

Кононец Ирина Евгеньевна

Тѳрага

2

Какеев Бакир Аскарович

Тѳраганын орун басары

3

Сайдылдаева Аида Бейшеналиевна

Илимий катчы

4

Айдаралиев Асылбек Акматбекович

Мүчѳ

5

Алымкулов Раушанбек Добулбекович

Мүчѳ

6

Атыканов Арыстанбек Орозалиевич

Мүчѳ

7

Белов Георгий

Мүчѳ

8

Джунусова Гульнара

Мүчѳ

9

Куттубаев Омурбек Ташыбекович

Мүчѳ

10

Ниязов Батырхан Сабитович

Мүчѳ

11

Султанмуратов Махмуд Темирбекович

Мүчѳ

12

Усупбекова Бактыгуль Шаршекеевна

Мүчѳ

13

Шаназаров Алмаз Согомбаевич

 

 

 

 

Буйруктар