ISM

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыштар

Даярдоо курстары ЭАЖММынын борбордук кампусунда төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлѳт:

АНГЛИС ТИЛИ

Медициналык университетте англис тилин окутуунун максаттары жана милдеттери - кесиптик өз ара аракеттенүүгѳ ылайык коммуникативдик компетенттүүлүктү калыптандыруу.

Англис тили - англис тилин билүү деңгээли орто мектептен баштап, колледж деңгээлине чейин ар түрдүүлүктѳгү жана англис тилин чыныгы жашоодо жакшыраак түшүнүүнү жана жигердүү колдонуунуга, карьералык өсүш аракеттери ийгиликтүү болушу үчүн арналган.

Жогорку математика курсу менен ФИЗИКА

Физика жана жогорку математика курстары математиканын жана физиканын тармактарын жеткиликтүү деңгээлде үйрѳнүүгѳ жана теориялык билимге басым жасоо менен ар кандай маселелерди чечүүгө арналган.

Предмет студенттердин фактыларды жана баалоолорду айырмалай билүү жөндөмүн өрчүтүүгө, дүйнөнүн табигый-илимий сүрөтүн түзүүдө физиканын ролу жөнүндө ар тараптуу түшүнүккө ээ болууга жана жашоодо физиканын негизги мыйзамдары жана алардын практикалык колдонулушу жөнүндө көбүрөөк билүүгө багытталган.

БИОЛОГИЯ

Биология курсу студенттердин тирүү системалардын, негизги биологиялык мыйзамдар менен процесстердин, ошондой эле адамдын жашоо тутумдарынын өз ара байланышы жөнүндө теориялык билимин өркүндөтүүгө багытталган. Фундаменталдык системаларды жана адамдын жашоосун изилдөө ар кандай шарттарда адамдын ден-соолугун сактоо үчүн зарыл болгон медициналык билимдин жана тажрыйбанын негизи катары кызмат кылат.

Программа ошондой эле студенттерди адамдын ден-соолугун туура кабыл алууга жана ага көз чаптырууга, жаратылышты коргоого, экологиялык кризистен чыгууга жана жер бетиндеги жашоону сактап калуу үчүн дарыгердин активдүү позициясын өркүндөтүүгө багытталган.

ХИМИЯ

Химия курсу студенттердин кийинки адистештирилген сабактар ​​боюнча билимин өркүндөтүүгө жана биохимия, фармакология жаатында жана медицинада колдонулган көптөгөн физикалык-химиялык изилдөө методдору боюнча ар тараптуу билим берүү максатында иштелип чыккан.

Химия курсу үч бөлүктөн турат: жалпы химия жана курстун теориялык негиздери, органикалык эмес химия. Химиялык элементтердин жана алардын бирикмелеринин касиеттери жана органикалык химия.

Келечектеги дарыгерлерге бейтаптардын ден-соолугуна зыяндуу жана коркунучтуу факторлордун терс таасирин алдын алуу үчүн органикалык, биологиялык, фармацевтикалык химия жаатындагы билимдер керек.

ОКУУ АКЫСЫ ЖАНА КЕЛИШИМ

1. 2020-2021-окуу жылына окутуунун баасы 50750 сом.

2. Чет өлкөлүк талапкерлердин / студенттердин Кыргыз Республикасында болушуна байланыштуу чыгымдар, анын ичинде тамак-аш, жатакана, кошумча билим берүү кызматтары жана башка чыгымдар үчүн акы төлөө арыз ээси / студент же расмий өкүл тарабынан белгиленген эрежелерге ылайык жана ЭАЖММ процедуралары

3. Арыз ээси Эл аралык кызматташтык борборуна онлайн (байланыш маалыматтары төмөндө) же биздин аймактык өнөктөштөрдүн/өкүлдөрдүн бири аркылуу кайрыла алат.

4. Бардык талаптар аткарылып, кабыл алынгандан кийин, сизге алдын-ала суроо-талабыңыз боюнча кат берилет.

5. Маанилүү маалымат алуу үчүн ЭАКБынын icc@ism.edu.kg электрондук почта дареги аркылуу же телефон: +996 702237090 (Whats app) аркылуу кайрылыңыз.

HOW TO APPLY

1. An applicant can apply online or through one of our regional partners/representatives.

2. Except the main requirements we have a set of other specific rules for each country. The additional information might be obtained in the regional offices of our regional representatives or directly from our International Cooperation Center (contact information is below).

3. After fulfilling all the requirements  and getting admitted  you will be provided with a provisional admission letter and application form at your request.

4. Finally, as soon as your visa invitation is ready, we will mail you a confirmed admission letter with visa invitation (if foreign applicant).

5. For more important information, please contact ICC:

Telephone: +996 312 644460

E-mail: icc@ism.edu.kg
 

 

КЕРЕК ДОКУМЕНТТЕР

1. ЭАЖММынын даярдоо курстарына кабыл алуу жарандын жеке арызынын негизинде жүргүзүлөт.

2. Даярдоо курстарына кирүүгө арыз берүүдө төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

  • тиешелүү кирүү визасы бар паспорт;
  • билим жөнүндө мамлекеттик күбөлүктүн түп нускасы же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
  • даярдоо курстарына кабыл алуу жөнүндө арыз;
  • ак фондогу 3x4 см өлчөмүндөгү 5 түстүү сүрөт;
  • ПЦР тест натыйжасы жѳнүндѳ маалымкат.