load

Визанын варианттары

Кыргыз Республикасында болуу үчүн ар кандай категориядагы визалар бар: “S” студенттик виза, “W1” жумушчу виза жана “F” үй-бүлө мүчөлөрү үчүн виза. Учурдагы эрежелерге ылайык, "S" студенттик виза окуу мезгилинде жумушка орношууга жол бербейт. Эл аралык жогорку медициналык мектебине кабыл алынган бардык чет ѳлкѳлүк студенттер "S" студенттик виза ала алышат. Чет элдик кызматкерлер гана "W1" жумушчу визасына, ал эми алардын үй-бүлө мүчөлөрү "F" визасына ээ болушат.

 

Кыргызстанга кирүү визасына ээ болгон студенттер же чет элдик кызматкерлер чет өлкөлүк өнөктөштөр менен кызматташуу секторуна (ism.bonafide@gmail.com) же өлкөнүн расмий өкүлдөрү менен байланышса болот.

 

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн ар бир виза категориясынын сүрөттөмөсүн караңыз:

 

  "S" студенттик виза  "W1" жумушчу визасы
Алгылыктуулук Бардык кабыл алынган чет
элдик студенттер 1 же 3 айга
берилген S виза алууга
укуктуу.
Чет элдик кызматкерлер 1 же 3 айга берилген W1 жумушчу визасына гана ээ болушат.
Эске салсак, Кыргыз Республикасына келгенден кийин жумушка орношууга уруксат
алуу үчүн бир ай талап кылынат.
Багуудагылар
(жубайлар жана
балдар)
Коштоочу багуудагылар
(жубайы жана балдары) F
визасын алышат жана
Кыргызстанда иштөөгө тыюу
салынат. Балдар башталгыч
класстарга бара алышат.

Коштоочу багуудагы адамдар (жубайы жана балдары) "F" визасын алышат жана
иштөөгө тыюу салынат. Балдар башталгыч класстарга бара алышат.