Эл аралык илимий-практикалык конференция
ISM

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

Кайра чыгуу

Кайтарым байланыш
FAQ

How to become a representative of the International Higher School of Medicine in the home country?

 Cooperation opportunities are to discuss with the official representatives: