ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

Статистикалык анализ жана психометрика бөлүмү

Борбордук кампус, Интергельпо кѳчѳсү 1Ф,
720054 Бишкек ш.

Лапочкина Татьяна Михайловна

Статистикалык анализ жана психометрика бөлүмүнүн башчысы

Статистикалык анализ жана психометрика бөлүмү - ЭЖММнын түзүмдүк бөлүмү, ал ЖОЖдо билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, билим берүүнүн сапатынын негизги критерийлери боюнча маалыматтарды топтоону, иштеп чыгууну жана статистикалык талдоону камсыз кылуу максатында түзүлгөн.