ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

ЭАЖММ бѳлүмдѳрү

Деканат

Кененирээк

Окуу-усулдук бѳлүм

Кененирээк

Дипломдон кийинки билим берүү бѳлүмү

Кененирээк

Эл аралык байланыш бѳлүмү

Кененирээк

Эл аралык кызматташтык борбору

Кененирээк

Кызматкерлерди башкаруу бѳлүмү

Кененирээк

Сапатты башкаруу бөлүмү

Кененирээк

Илимий-аналитикалык бѳлүм

Кененирээк

Жалпы бөлүм

Кененирээк

Студенттик кадрлар бѳлүмү

Кененирээк

Бухгалтерия

Кененирээк

Мамлекеттик тил жана тил саясаты бөлүмү

Кененирээк

Чарба бөлүмү

Кененирээк

Маалыматтык технологиялар бөлүмү

Кененирээк

Клиникалык симуляциялык борбору

Кененирээк

Билим берүүнүн сапат бөлүмү

Кененирээк

Статистикалык анализ жана психометрика бөлүмү

Кененирээк

Орто Медициналык Билим Берүү Борбору

Кененирээк
Кайтарым байланыш