ЭАЖММ ЭАЖММ бѳлүмдѳрү Бухгалтерия

БУХГАЛТЕРИЯ

load

Кош келиңиздер!

Майрикова Мадина Искендеровна

Башкы бухгалтер

Урматтуу мейман!

Биз сиздерди ЭАЖММынын бухгалтериясынын баракчасында кезиктиргенибизге кубанычтабыз

 

Бухгалтериялык эсептѳѳ жана отчеттуулук бѳлүмү Эл аралык жогорку медициналык мектептин структуралык түзүмдүк бѳлүмү болуп, негизги милдети ЭАЖММынын билим берүү уюму катары ѳзгѳчѳлүгүн эске алуу менен мүлкүнүн сакталуусун кѳзѳмѳлдѳѳ, эсепке алуу жана отчёт иштерин жүргүзүү.

 

Бѳлүм мыйзамдардын чегинде иштеп жаткан мамлекеттик, социалдык бирдиктүү саясий рамканын алкагында ишмердүүлүк кылат жана тѳмѳнкү милдеттерди аткарат:

 

- иштеп жаткан мыйзамдарды туура колдонуу менен финасылык-чарбалык ишмердүүлүктү камсыздоо;

 

- муниципалдык бийлик органдары менен калкты социалдык жактан коргоо уюмдары жана менчигинин түрүнѳ карабай уюмдар менен ѳз ара биргеликте иш алып барууну камсыздоо;

 

- Уюмдун бухгалтердик эсептѳѳ, кѳзѳмѳлдѳѳ жана отчёттуулугун жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

 

- бухгалтердик эсептѳѳ боюнча маалыматтык-аналитикалык ишмердүүлүктү жүргүзүү;

 

Ошондой эле департамент максаттуу чыгымдалган акча каражаттарын жана максаттуу чектелген материалдык баалуулуктарды кѳзѳмѳлдѳйт.

 

Биздин баракчабызга киргениңиздерге биз кубанычтабыз! Биз сизге керектүү бардык маалыматтарды алдыңыз деген үмүттѳбүз.

 

Чын дилим менен,

Майрикова Мадина Искендеровна