ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

АТАЙЫН КЛИНИКАЛЫК САБАКТАР КАФЕДРАСЫ

Университеттин Веданта клиникасы, Фучик
кѳчѳсү 34, Бишкек, 720080

Федорова Светлана Владимировна

Кафедра башчысы

Биздин кафедранын окутуучулары жана кызматкерлери биздин студенттерге келечегин мерчемдешип, ЭАЖММда койгон максаттарына жетишишине жардам берүүгѳ ѳзүлѳрүн арнашкан. Биз кенен, талапты койгон академиялык база менен камсыздалган, клиникалык байкоону жана практикалык мүмкүнчүлүктѳрү менен айкалышкан окутууга ишенебиз.

Кафедрада офтальмология, оториноларингология, фтизиопульмонология, стоматология, неврология жана медициналык генетика окутулат.

Биз студенттерди ар кандай изилдѳѳ демилгелерине жана коомдук иш-чараларга аралаштырабыз.