ЭАЖММ ЭАЖММ бѳлүмдѳрү Эл аралык байланыш бѳлүмү

ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШ БѲЛҮМҮ

load

Кош келиңиздер!

Колкомбаева Зарема Шамильевна

Бѳлүмдүн башчысы

hismiuk@gmail.com

Алдыңкы жогорку медициналык окуу жайы болгон, Эл аралык жогорку медициналык мектепке жана 2003-жылы 1-сентябрда ачылган Эл аралык байланыш бѳлүмүнѳ кош келиңиздер!

 

Биздин негизги максатыбыз – ЖОЖдун эл аралык ишмердүүлүгүн уюштуруу жана ишке ашыруу. 

 

Билим берүү уюмдарынын эл аралык байланышынын ѳнүгүүсүндѳ ѳсүү жолунун ажырагыс фактору бул - билим жана тажрыйба алмашуу. Ошондуктан ЭАББнын негизги функциясы болуп, университеттин эл аралык байланыштарында акцентти академиялык мобилдүүлүк программасын түзүү жолу менен ЭАЖММынын башка уюмдар, университеттер жана билим берүү борборлору менен кызматташуусунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу.

 

Урматтоо менен,

Колкомбаева Зарема Шамильевна