ЭАЖММ ЭАЖММ бѳлүмдѳрү Эл аралык байланыш бѳлүмү

ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШ БѲЛҮМҮ

load

Кош келиңиздер!

Колкомбаева Зарема Шамильевна

Бѳлүмдүн башчысы

hismiuk@gmail.com

Алдыңкы жогорку медициналык окуу жайы болгон, Эл аралык жогорку медициналык мектепке жана 2003-жылы 1-сентябрда ачылган Эл аралык байланыш бѳлүмүнѳ кош келиңиздер!


Биз ишенимдүү мамилелерди курууда, окуу жайдын көрүнүшүн түзүүдө мекеменин имиджин жана аброюн көтөрүү үчүн көпүрөбүз. Кесипкөйлүк жана чыгармачылык - натыйжаларга жана өнүгүүгө багытталган эки тараптуу байланыштарды түзүүдөгү биздин негизги ыкмамыз болуп эсептелет.


Биздин принцип - ачыктык жана ЭАЖММнин вазыйпасын сактоо жана жалпыга маалымдоо менен бирге баалуулуктарды жайылтуу болуп саналат.

Биз мамилелердин көпүрөсүн куруп жатабыз!

 

Урматтоо менен,

Колкомбаева Зарема Шамильевна