ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
https://edu.gov.kg/ru/

 

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги
https://mfa.gov.kg/ru

 

Кыргыз Республикасындагы Индия Республикасынын Элчилиги
https://indembbishkek.gov.in/pages.php?id=364

 

Кыргыз Республикасындагы Пакистан Ислам Республикасынын Элчилиги
https://www.embassypages.com/pakistan-embassy-bishkek-kyrgyzstan

 

Электрондук виза берүү порталы
http://www.evisa.e-gov.kg/

 

Asian Medical Student’s Association (AMSA)  
https://amsa-international.org/regional/

 

The International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) 

https://ifmsa.org/national-member-organizations/