ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

Чарба бөлүмү

Борбордук кампус, Интергельпо 1Ф кѳчѳсү
, Бишкек, 720054

Кочекбаев Улан Алтымышевич

Бѳлүмдүн башчысы

Кош келиңиздер!

ЭАЖММынын структуралык түзүмдүк бѳлүмү болуу менен жабдуу жана техникалык тейлѳѳ, электр жана коммуникациялык системаларды кѳзѳмѳлдѳѳнү, ЭАЖММынын имараттарынын абалынын санитардык нормаларга ылайык техникалык коопсуздугун жана ѳрт коопсуздугун, жылытуу системасына профилактикалык тейлѳѳнү жүргүзүүнү, суу менен камсыздоону, жарык берүүнү, вентиляция жана канализация, территорияны кѳрктѳндүрүү жана тазалоону, материалдык баалуулуктарды ойдогудай сакталуусунун камсыздалышына жана алардын эсебин алууну, сарптоолорунун отчетун жүргүзүүнү жана транспортту уюштурат.

Административдик-чарбалык бѳлүмү бардык жогорудагы иштерди аткаруу менен ЭАЖММынын класстарын жана кабинеттерин татыктуу ахыбалда кызматкерлерге жана студенттердин иштешине жана окушуна камсыздайт. Ушуну менен биз ЭАЖММынын ѳзүнүн алдыга койгон максаттарына жетишине жардам беребиз.