ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

ПРОПЕДТЕРАПИЯ ЖАНА ҮЙ-БҮЛѲЛҮК МЕДИЦИНА КАФЕДРАСЫ

№ 6 оорукана, Жантѳшев кѳчѳсү, 117,
Бишкек, 720005

Осмонова Алия Талгатовна

Кафедра башчысы

Кафедра 2008-жылы түзүлүп, окутуучулук ишмердүүлүк тѳмѳнкү дисциплиналарды: Медайым ишинин негиздери, Пропедевтика, Медициналык психология, Бейтапканалык терапия, Үй-бүлѳлүк медицина, Психиатрияны ѳзүнѳ камтыйт.

Биздин кафедра, пропедтерапия жана үй-бүлѳлүк медицина студенттерди 2 семестр 1 жылда, 9 семестр 5 жылды камтып окутуу каралган. Ошондуктан, биздин бѳлүмдүн астында кѳптѳгѳң тапшырмалар турат. Студенттер сыркоолорду кароонун негиздерин үйрѳнүп башташат. Ѳзгѳчѳ кырдаалда биринчи жардамды бергенди үйрѳнүшѳт. Ошондой эле студенттер дарттардын группаларын, клиникалык пайда болууларын үйрѳнүшѳт. Симптомдорду, диагностиканы жана дарылоонун негиздерин кабылдашат. Бул жерде базалык клиникалык билим жана клиникалык ойлонуу жаралат. Биз сиздер менен биздин бѳлүмдѳ кѳрүшкѳнүбүзгѳ абдан ыраазыбыз.
 
Кош келиңиздер!