ЭАЖММ ЭАЖММ жетекчилиги Окумуштуулар Кеңеши

Окумуштуулар Кеңеши

 

 

ЭЛ АРАЛЫК ЖОГОРКУ МЕДИЦИНАЛЫК МЕКТЕБИНИН

ОКУМУШТУУЛАР КЕҢЕШИНИН КУРАМЫНЫН ТИЗМЕСИ

 

 

1.

Ахунбаев Стальбек Медерович

ЭАЖММ ректору, атайын хирургиялык сабактар кафедрасынын доценти м.и.к., доцент  (тѳрага)

 

2.

Усенова Асель Абдумомуновна

ЭАЖММынын окуу-тарбия иштери боюнча проректору, атайын хирургиялык сабактар кафедрасынын доценти,  м.и.к., доцент (тѳраганын орун басары)

3.

Мухамедова Ирина Петровна

ЭАЖММынын негизги сабактар кафедрасынын доценти,  б.и.к., доцент (илимий катчы)

4.

Уметалиев Юсупжан Калжигитович

ЭАЖММынын ректорунун кеңешчиси,  м.и.д., профессор

 

5.

Алексеев Владимир Петрович

ЭАЖММынын административдик  жана дарылоо иши боюнча проректору, педиатрия,  акушердик жана гинекология кафедрасынын башчысы,  м.и.д., профессор 

6.

Айдаралиев Арсен Асылбекович

ЭАЖММынын ректорунун кеңешчиси,  м.и.д., профессор

7.

Узаков Орозали Жаанбаевич

ЭАЖММынын илимий иштер жана мамлекеттик тил боюнча проректору,  м.и.д., профессор

8.

Давлетбаев Ренат Маратович

   ЭАЖММынын пландоо жана ѳнүктүрүү иштери боюнча проректору,  м.и.к.

 

9.

Еременко Владимир Владимирович

ЭАЖММынын сапат иштери боюнча проректору,  пс.и.к.

10.

Чынгышпаев Даниял Шамильевич

Ысык-Кѳл кампусунун проректору, м.и.к.  

11.

Майрикова Мадина Искендеровна

ЭАЖММынын башкы бухгалтери

12.

Атыканов Арстанбек Орозалыевич

ЭАЖММынын илимий-аналитикалык бѳлүмүнүн башчысы, м.и.д.

13.

Абаева Тамара Сураналиевна

ЭАЖММынын макро жана микро анатомия кафедрасынын доценти, м.и.к., доцент

14.

Алымкулова Нурия Насипкуловна

ЭАЖММынын гуманитардык сабактар кафедрасынын башчысы

15.

Айсаев Азиз Юсупджанович

ЭАЖММынын хирургиялык оорулар кафедрасынын доценттин.м.а., м.и.к.

16.

Келкар Атхарва Амол

ЭАЖММ студенттик кеңешинин президенти

17.

Бебезов Ильхом Хакимович

ЭАЖММынын кардиохиругия жана аныктоо, дарылоонун инвазивдик усулдары кафедрасынын башчысы, м.и.к.

18.

Бажанова Алия Есенкуловна

ЭАЖММынын дипломдон кийинки окутуунун деканы, макро жана микроанатомия кафедрасынын окутуучусу  

19.

Биялиева Гульмира Самарбековна

ЭАЖММынын «Vedanta» медициналык клиникасынын директору, м.и.д.

20.

Базарбаева Чынара Сатыбалдиевна

ЭАЖММынын атайын клиникалык сабактар кафедрасынын доценти, м.и.к., доцент

21.

Джунусова Гульнар Султановна

КР УИА Бийик тоо физиологиясы жана медицина институтунун директору, негизги сабактар кафедрасынын профессору, м.и.д., профессор

22.

Джусупов Кенеш Осконбаевич

ЭАЖММынын коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент

23.

Дуйшенкулова Марина Касымбаевна

ЭАЖММынын коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын окутуучусу

 

24.

Исмаилова Чинара Саматовна

ЭАЖММынын табигый илимдер кафедрасынын улук окутуучусу, б.и.к.

25.

Исакова Феруза Бакасовна

ЭАЖММынын педиатрия, акушерства жана  гинекология кафедрасынын  ассистенти

26.

Ильина Людмила Леонидовна

ЭАЖММынын патология кафедрасынын доценти, м.и.к.,  доцент

27.

Имран Назир

«Educational advisor» компаниясынын ѳкүлү

28.

Ермеков Турар Ахметбекович

ЭАЖММынын хирургиялык оорулар кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент

29.

Касмамбетова Шайыркуль Карыбаевна

ЭАЖММынын макро жана микро анатомия кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент 

 

30.

Каримова Саният Азимовна

ЭАЖММынын гуманитардык сабактар кафедрасынын улук окутуучусу

31.

Кутманова Айнура Зарылбековна

ЭАЖММынын жугуштуу оорулар кафедрасынын башчысы, м.и.д., профессор

32.

Кудайбергенова Назира Торобаевна

ЭАЖММынын терапия кафедрасынын башчысы, м.и.д.

33.

Ким Татьяна Мироновна

ЭАЖММынын терапия кафедрасынын ассистенти

34.

Лим Евгения Федоровна

ЭАЖММынын атайын хириргиялык сабактар кафедрасынын башчысы, м.и.к.

35.

Заседателева Светлана Геннадьевна

ЭАЖММынын жугуштуу оорулар кафедрасынын ассистенти

36.

Молдоташева Гульнара Сапаровна

ЭАЖММынын патология кафедрасынын башчысы, м.и.к.

37.

Матаева Гулзат Турсунбековна

ЭАЖММынын атайын хириргиялык сабактар кафедрасынын ассистенти

38.

Мукамбетова Жипаргуль Калдыбаевна

ЭАЖММ кесиптик бирлик комитетинин тѳрайымы

 

39.

Назаралиева Салтанат Болсунбековна

Эне-баланы коргоо улуттук борборунун акушердик жана гинекология тѳрѳт үйүнүн башкы дарыгеринин орун басары, м.и.к. 

40.

Осмонова Алия Талгатовна

ЭАЖММынын пропедтерапия жана үй-бүлѳлүк медицина кафедрасынын башчысы, м.и.к 

41.

Омурзакова Айназик Маматисаевна

ЭАЖММынын эл аралык байланыш бѳлүмүнүн башчысы

42.

Сулайманов Мирлан Кадырбекович

Темир жол ооруканасынын башкы дарыгери, м.и.к.

43.

Сатаркулова Айнура Манасовна

ЭАЖММынын деканы, негизги сабактар кафедрасынын улук окутуучусу

44.

Субанбекова Гульнара Мырзабековна

ЭАЖММынын окуу-усулдук бѳлүмүнүн башчысы, педиатрия, акушердик жана   гинекология кафедрасынын  ассистенти

45.

Сунил Ядав

ISM EDUTECH LTD PVT компаниясынын ѳкүлү

46.

Сиддик Абдул Алим

Студенттин ата-энеси

47.

Сидикова Маргарита Махамад-Расуловна

ЭАЖММынын атайын хириргиялык сабактар кафедрасынын ассистенти

 

48.

Турдиева Алия Сагынбековна

ЭАЖММынын педиатрия, акушердик  жана  гинекология кафедрасынын доценттин м.а., м.и.к.

49.

Усубалиев Назар Наралиевич

ЭАЖММынын терапия кафедрасынын доценти,  м.и.к., доцент

50.

Усубалиева Алтынай Азизбековна

ЭАЖММынын билим сапатын башкаруу бѳлүмүнүн башчысынын м.а.

51.

Урумова Айзада Бекназаровна

«Эл аралык кызматташтык борбору» мекемесинин  директору

52.

Федорова Светлана Владимировна

ЭАЖММынын атайын клиникалык сабактар кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент

53.

Худайбергенова Бермет Мерлисовна

ЭАЖММынын табигый илимдер кафедрасынын башчысы, б.и.д., профессор

 

54.

Чынгышпаев Шамиль Мукашевич

ЭАЖММынын хириргиялык оорулар кафедрасынын профессору, м.и.д., профессор

55.

Шаназаров Алмаз Согомбаевич

ЭАЖММынын илимий-изилдѳѳ интеграциялык борборунун профессору, м.и.д., профессор  

56.

Чокоев Асан Ленарович

ЭАЖММынын пропедтерапия жанеа үй-бүлѳлүк медицина кафедрасынын ассистенти

57.

Чонкоева Айгуль Асанбековна

ЭАЖММынын негизги сабактар кафедрасынын башчысы б.и.к.

58.

Ярина Марина Нарынбековна

ЭАЖММ кызматкерлерди башкаруу бѳлүмүнүн башчысы