ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

 ЭАЖММнын окумуштуулар кенешинин курамынын тизмеси

 

1.

Ахунбаев Стальбек Медерович

ЭАЖММ ректору, атайын хирургиялык сабактар кафедрасынын доценти м.и.к., доцент  (тѳрага)

 
 

2.

Усенова Асель Абдумомуновна

ЭАЖММнын окуу-тарбия иштери боюнча проректору, атайын хирургиялык сабактар кафедрасынын доценти,  м.и.к., доцент (тѳраганын орун басары)

 

3.

Мухамедова Ирина Петровна

ЭАЖММнын негизги сабактар кафедрасынын доценти,  б.и.к., доцент (илимий катчы)

 

4.

Уметалиев Юсупжан Калжигитович

ЭАЖММнын ректорунун кеңешчиси,  м.и.д., профессор

 
 

5.

Алексеев Владимир Петрович

ЭАЖММнын административдик  жана дарылоо иши боюнча проректору, педиатрия,  акушердик жана гинекология кафедрасынын башчысы,  м.и.д., профессор 

 

6.

Айдаралиев Арсен Асылбекович

ЭАЖММнын ректорунун кеңешчиси,  м.и.д., профессор

 

7.

Узаков Орозали Жаанбаевич

ЭАЖММнын илимий иштер жана мамлекеттик тил боюнча проректору,  м.и.д., профессор

 

8.

Давлетбаев Ренат Маратович

ЭАЖММнын пландоо жана ѳнүктүрүү иштери боюнча проректору, м.и.к.  

 
 

9.

Еременко Владимир Владимирович

ЭАЖММнын сапат иштери боюнча проректору,  пс.и.к.

 

10.

Чынгышпаев Даниял Шамильевич

Ысык-Кѳл кампусунун проректору, м.и.к.  

 

11.

Майрикова Мадина Искендеровна

ЭАЖММнын башкы бухгалтери

 

12.

Атыканов Арстанбек Орозалыевич

ЭАЖММнын илимий-аналитикалык бѳлүмүнүн башчысы, м.и.д.

 

13.

Абаева Тамара Сураналиевна

ЭАЖММнын макро жана микро анатомия кафедрасынын доценти, м.и.к., доцент

 

14.

Алымкулова Нурия Насипкуловна

ЭАЖММнын гуманитардык сабактар кафедрасынын башчысы

 

15.

Айсаев Азиз Юсупджанович

ЭАЖММнын хирургиялык оорулар кафедрасынын доценттин.м.а., м.и.к.

 

16.

Келкар Атхарва Амол

ЭАЖММ студенттик кеңешинин президенти

 

17.

Бебезов Ильхом Хакимович

ЭАЖММнын кардиохиругия жана аныктоо, дарылоонун инвазивдик усулдары кафедрасынын башчысы, м.и.к.

 

18.

Бажанова Алия Есенкуловна

ЭАЖММнын дипломдон кийинки окутуунун деканы, макро жана микроанатомия кафедрасынын окутуучусу  

 

19.

Биялиева Гульмира Самарбековна

ЭАЖММнын «Vedanta» медициналык клиникасынын директору, м.и.д.

 

20.

Базарбаева Чынара Сатыбалдиевна

ЭАЖММнын атайын клиникалык сабактар кафедрасынын доценти, м.и.к., доцент

 

21.

Джунусова Гульнар Султановна

КР УИА Бийик тоо физиологиясы жана медицина институтунун директору, негизги сабактар кафедрасынын профессору, м.и.д., профессор

 

22.

Джусупов Кенеш Осконбаевич

ЭАЖММнын коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент

 

23.

Дуйшенкулова Марина Касымбаевна

ЭАЖММнын коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын окутуучусу

 
 

24.

Исмаилова Чинара Саматовна

ЭАЖММнын табигый илимдер кафедрасынын улук окутуучусу, б.и.к.

 

25.

Исакова Феруза Бакасовна

ЭАЖММнын педиатрия, акушердик жана  гинекология кафедрасынын  ассистенти

 

26.

Ильина Людмила Леонидовна

ЭАЖММнын патология кафедрасынын доценти, м.и.к.,  доцент

 

27.

Имран Назир

«Educational advisor» компаниясынын ѳкүлү

 

28.

Ермеков Турар Ахметбекович

ЭАЖММнын хирургиялык оорулар кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент

 

29.

Касмамбетова Шайыркуль Карыбаевна

ЭАЖММнын макро жана микро анатомия кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент 

 
 

30.

Каримова Саният Азимовна

ЭАЖММнын гуманитардык сабактар кафедрасынын улук окутуучусу

 

31.

Кутманова Айнура Зарылбековна

ЭАЖММнын жугуштуу оорулар кафедрасынын башчысы, м.и.д., профессор

 

32.

Кудайбергенова Назира Торобаевна

ЭАЖММнын терапия кафедрасынын башчысы, м.и.д.

 

33.

Ким Татьяна Мироновна

ЭАЖММнын терапия кафедрасынын ассистенти

 

34.

Лим Евгения Федоровна

ЭАЖММнын атайын хириргиялык сабактар кафедрасынын башчысы, м.и.к.

 

35.

Заседателева Светлана Геннадьевна

ЭАЖММнын жугуштуу оорулар кафедрасынын ассистенти

 

36.

Молдоташева Гульнара Сапаровна

ЭАЖММнын патология кафедрасынын башчысы, м.и.к.

 

37.

Матаева Гулзат Турсунбековна

ЭАЖММнын атайын хириргиялык сабактар кафедрасынын ассистенти

 

38.

Мукамбетова Жипаргуль Калдыбаевна

ЭАЖММ кесиптик бирлик комитетинин тѳрайымы

 
 

39.

Назаралиева Салтанат Болсунбековна

Эне-баланы коргоо улуттук борборунун акушердик жана гинекология тѳрѳт үйүнүн башкы дарыгеринин орун басары, м.и.к. 

 

40.

Осмонова Алия Талгатовна

ЭАЖММнын пропедтерапия жана үй-бүлѳлүк медицина кафедрасынын башчысы, м.и.к 

 

41.

Омурзакова Айназик Маматисаевна

Эл аралык байланыштар боюнча проректор, PhD

 

42.

Сулайманов Мирлан Кадырбекович

Темир жол ооруканасынын башкы дарыгери, м.и.к.

 

43.

Сатаркулова Айнура Манасовна

ЭАЖММнын деканы, негизги сабактар кафедрасынын улук окутуучусу

 

44.

Субанбекова Гульнара Мырзабековна

ЭАЖММнын окуу-усулдук бѳлүмүнүн башчысы, педиатрия, акушердик жана   гинекология кафедрасынын  ассистенти

 

45.

Сунил Ядав

ISM EDUTECH LTD PVT компаниясынын ѳкүлү

 

46.

Сиддик Абдул Алим

Студенттин ата-энеси

 

47.

Сидикова Маргарита Махамад-Расуловна

ЭАЖММнын атайын хириргиялык сабактар кафедрасынын ассистенти

 
 

48.

Турдиева Алия Сагынбековна

ЭАЖММнын педиатрия, акушердик  жана  гинекология кафедрасынын доценттин м.а., м.и.к.

 

49.

Усубалиев Назар Наралиевич

ЭАЖММнын терапия кафедрасынын доценти,  м.и.к., доцент

 

50.

Усубалиева Алтынай Азизбековна

ЭАЖММнын билим сапатын башкаруу бѳлүмүнүн башчысынын м.а.

 

51.

Урумова Айзада Бекназаровна

«Эл аралык кызматташтык борбору» мекемесинин  директору

 

52.

Федорова Светлана Владимировна

ЭАЖММнын атайын клиникалык сабактар кафедрасынын башчысы, м.и.к., доцент

 

53.

Худайбергенова Бермет Мерлисовна

ЭАЖММнын табигый илимдер кафедрасынын башчысы, б.и.д., профессор

 
 

54.

Чынгышпаев Шамиль Мукашевич

ЭАЖММнын хириргиялык оорулар кафедрасынын профессору, м.и.д., профессор

 

55.

Шаназаров Алмаз Согомбаевич

ЭАЖММнын илимий-изилдѳѳ интеграциялык борборунун профессору, м.и.д., профессор  

 

56.

Чокоев Асан Ленарович

ЭАЖММнын пропедтерапия жана үй-бүлѳлүк медицина кафедрасынын ассистенти

 

57.

Чонкоева Айгуль Асанбековна

ЭАЖММнын негизги сабактар кафедрасынын башчысы, б.и.к.

 

58.

Ярина Марина Нарынбековна

ЭАЖММ кызматкерлерди башкаруу бѳлүмүнүн башчысы