Эл аралык илимий-практикалык конференция
ISM

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

Расмий ѳкүлдѳр

ISM EduTech PVT LTD

Кененирээк

Educational Advisor PVT LTD

Кененирээк
Кайтарым байланыш
FAQ

How to become a representative of the International Higher School of Medicine in the home country?

 Cooperation opportunities are to discuss with the official representatives: