Эл аралык илимий-практикалык конференция
ISM

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

Билим сапаты бѳлүмү

Борбордук кампус, Интергельпо кѳчѳсү 1Ф,
720054 Бишкек ш.

Самаева Екатерина Валентиновна

Билим сапаты боюнча башчы

Билим берүүнүн сапаты - билим берүү тутумунун мүнөздүү мүнөздөмөсү, иш жүзүндө жетишилген билим берүү натыйжаларынын ченемдик укуктук талаптарга, социалдык жана жеке күтүүлөргө канчалык дал келгенин чагылдырат. Сапат - билим берүү тутумун өнүктүрүүнүн аныктоочу критерийлеринин бири, ал белгилүү бир билим берүү мекемесинде билим алуучулардын алган билим деңгээлин күбөлөндүрөт. Билим алуучулардын өзүлөрү, алардын ата-энелери, жумуш берүүчүлөрү жана акыры, коомдун бардыгы сапаттуу билим алууга кызыкдар.

Билим берүүнүн сапаты сапатты баалоочу үч негизги мүнөздөмөнү камтыйт:

1) билим берүүнүн мазмуну;

2) билим берүү процесси;

3) билим берүүнүн натыйжасы.

Билим берүүнүн сапатын башкаруунун максаттарына жетүү даражасын аныктоо, мындай сапатты баалоо боюнча натыйжалуу методиканын болушун камсыз кылат.