ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

Кампустар жана түзүмдүк бѳлүмдѳр

Учебно-клинический комплекс кафедры СКД "VEDANTA"

Учебно-клинический комплекс кафедры педиатрии "VEDANTA"

Учебно-клинический комплекс кафедры патологии "VEDANTA"

Медицинская клиника МВШМ "VEDANTA"

Иссык-Кульский кампус МВШМ

Учебный и морфологический центр МВШМ

ЭАЖММнын Клиникалык симуляциялык борбору

Медицинский центр МВШМ "VEDANTA Иссык-Куль" г.Чолпон-Ата

Учебно-клинический комплекс кафедры хирургии "VEDANTA"

Учебно-клинический комплекс кафедры терапии "VEDANTA"

ЭАЖММдын башкы корпусу