Абитуриенттерге Кампустар жана түзүмдүк …

Кампустар жана түзүмдүк бѳлүмдѳр

Веданта - Педиатрия

load
load

Веданта Специальных клинических дисциплин

load
load

Веданта - Патология

load

Клиникалык симуляциялык борбору

load
load
load
load
load
load
load
load

Ысык-Кѳл кампусу

load
load
load
load
load
load

Университеттин «Веданта» клиникасы

load
load
load
load
load
load
load

Морфологиялык борбор

load
load
load
load
load
load
load
load
load

ЭАЖММдын башкы корпусу

load
load
load
load
load
load
load