ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

«Eurasian Medical Journal» жалпы медициналык профилдеги илимий-практикалык журналы - бул алдыңкы медициналык технологияларды өнүктүрүүгө багытталган илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын чагылдыруу менен үзгүлтүксүз рецензияланган басылма. Илимий коомчулукту бириктирүү максатында журналда медицинанын ар кайсы тармактарындагы изилдөөлөрдүн натыйжаларын чагылдырган эксперименталдык жана клиникалык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары, дарстар, илимий сын-пикирлер баяндалган оригиналдуу илимий макалалар жарыяланат. Заманбап медицина илиминин келечектүү багыттарындагы материалдарды жарыялоого артыкчылык берилет:

1. молекулярдык медицина

2. регенеративдик медицина жана биоинженерия

3. медицинадагы жана биологиядагы маалыматтык технологиялар

4. инвазивдик медициналык технологиялар

5. нейроилимдер жана жүрүм-турум медицинасы

6. фармакология жана инновациялык фармацевтика

7. ядердик медицина

8. трансляциялык медицина

Байланыш мааламаттары

Сайт: www.eamj-ism.com

Email: Eurasian.med.jour@gmail.com

Дареги: Бищкек ш. Интергельпо 1ф кѳчѳсү, 505 кабинет

Телефон: +996502107177