ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

Маалыматтык технологиялар бөлүмү

Маалыматтык технологиялар бөлүмү

Борбордук кампус, Интергельпо 1Ф кѳчѳсү
, Бишкек, 720054

Мусабаев Уран Рысбекович

Бѳлүмдүн башчысы

Эл аралык Жогорку Медициналык Мектептин маалыматтык технологиялар бѳлүмү сиздерди куттуктайт!

Биздин милдет – бардык кызматтарда компьютердик технологиялар жана байланыш сферасында үзгүлтүксүз ишти алып баруу. Биздин окуу жайда техникалык тейлѳѳнү: техникалык ремонт жана программалык тейлѳѳнү камсыздоо. Биздин ар бир кампуста МТ бѳлүмдүн кызматкерлери бар. Алар жабдуулардын жана байланыштардын иштешинде пайда болгон тапшырмаларды, кѳйгѳйлѳрдү ѳз убагында жана ыкчам чечишет. Департамент конфиденциалдуу маалыматтардын коопсуздугун, сакталышын камсыздоо менен жумушчу станциялардын иштен чыгып калуусунун алдын-алуу иш-чараларын жүргүзүшѳт; ЭАЖММнын түзүмдүк бѳлүмдѳрүн ѳз убагында программалык ѳнүмдѳр жана техникалык жабдуулар менен камсыздайт.

МТ бѳлүмүнүн кызматкерлери жыл сайын аз токтуу жабдыктар менен иштѳѳ боюнча жана ѳрт коопсуздугун сактоодо техникалык коопсуздук боюнча квалификациясын жогорулатуу курстарынан ѳтүшѳт.