ЭАЖММ ЭАЖММ бѳлүмдѳрү Кызматкерлерди башкаруу …

КЫЗМАТКЕРЛЕРДИ БАШКАРУУ БѲЛҮМҮ

load

Кош келиңиздер!

Ярина Марина Нарынбековна

Бѳлүмдүн башчысы

Урматтуу мейман!

Кызматкерлерди башкаруу бѳлүмү Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамынын эрежелеринин регламентин сактоо менен Эл аралык жогорку медициналык мектептин бардык түзүмдүк бѳлүмдѳрүнүн кадр ишиндеги маселелерди жѳнгѳ салууну, персоналдардын ѳндүрүштүк ишмердүүлүктѳрүнѳ байланыштуу ыкчам иштерди, кызматкерлердин маалымат базасын жана иш кагаздарын жүргүзѳт.

 

Кызматкерлердин ички тартип эрежелерин сактоосун, эмгек дисциплинасын жана ѳз ара мамилелешип иштѳѳсүн кѳзѳмѳлдѳѳнү ишке ашырат. Бѳлүмдүн маанилүү бѳлүгү тандоо, кабыл алуу, жайгаштыруу, калыптандыруу жана персоналдарды жана кадр резервин рационалдуу пайдалануу. ЭАЖММынын профессор-окутуучуларынын курамын жана кызматкерлерин үзгүлтүксүз кесипкѳйлүүлүгүн аттестациялоого даярдоо жана уюштуруу. Персоналдардын квалификациясын жогорулатуу процессин жѳнгѳ салып, кѳзѳмѳлдѳѳ жана кесипкѳйлүүлүгүн ѳстүрүү.

 

Урматым менен,

Ярина Марина Нарынбековна