ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

 • Кытай медициналык университети (Шэньян, Ляонин провинциясы, КЭР);
 • Кытай кардиологдор коому (Кытай);
 • Россия Илимдер адемиясынын Сибирь бѳлүмүнүн «Цитология жана генетика институтунун» Федералдык изилдѳѳ борбору (Новосибирск, Россия);
 • Россиянын ФМБМ ФИБ ФМБА алдындагы ЖОЖдон кийинки билим берүү академиясы (Москва, Россия);
 • Академик Ю.Н. Мешалкин атындагы Улуттук медициналык изилдѳѳ борбору (Новосибирск, Россия);
 • С.Д. Асфендияров атындагы Казак улуттук медициналык университети (Алматы, Казахстан);
 • Andijan State Medical Institute  (Andijan, Uzbekistan);
 • Казак улуттук агрардык университети (Алматы, Казахстан);
 • И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы (Бишкек, Кыргызстан);
 • Кыргызстан Эл аралык университетинин «Алдын-алуу медицинасы» Илимий-практикалык ассоциациясы (Бишкек, Кыргызстан);
 • Эне жана баланы коргоо улуттук борбору (Бишкек, Кыргызстан);
 • КР УИА Тоо физиологиясы жана медицина институту (Бишкек, Кыргызстан);
 • Кардиохирургия жана органдарды алмаштыруу илимий-изилдѳѳ институту (Бишкек, Кыргызстан);
 • Борбордук-Азиялык Жерди прикладдык изилдѳѳ институту (Бишкек, Кыргызстан);
 • Ош Мамлекеттик университети (Ош, Кыргызстан).