ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

              ЭЖММынын илимий иш-чараларында студенттердин жана жаш окумуштуулардын катышуусу

 • Жылда ѳтүлүүчү «Билим берүү жана медицина чѳйрѳсүндѳгү инновациялар» аталыштыгы эл аралык илимий практикалык конференция, студенттик олимпиада, ЭЖММ Ысык-Кѳл корпусу, Чолпон-Ата ш. 17-19-октябрь 2019ж.;
 • Жаш окумуштуулардын конгресси, А.А.Богомольц атындагы Улуттук медициналык университет, Киев ш., Украина, 1 орун, 2019-ж. 
 • Эл аралык (био) медициналык илимдердин студенттик конгресси, Гронинген, Нидерланд, Ручика Суквал студентка, секциянын жеңүүчүсү, 3-7-июнь 2019-ж.;
 • «Студент жана илим» аталыштагы эл аралык 61-инчи илимий-практикалык студенттик конференция, Казакстан Республикасынын жаштар жылына арналган, Семей ш., ЭЖММ студенттери Мониб Унес жана Амер Риаз биринчи орунду ээлешти, 25-26-апрель 2019-ж.;
 • Жыл сайын Ганди медициналык симпозиумунун жарыяланышы, Секундерабад, Муширабад, Телангана, Ганди медициналык колледжи , 1-чи орун, 1-4 август 2019-ж.;
 • Кыргызстан Эл аралык университетинин 25-жылдыгына арналган жана Эл аралык жогорку медициналык мектептин 15 жылдыгына жана ЭЖММынын 1-чи ректору медицина илимиинин доктору, профессор Ш.М.Чынгышпаевге арналган «Медициналык илим жана билим берүү чѳйрѳсүндѳгү инновациялар» эл аралык илимий-практикалык конференция, Борбордук корпус АК КЭАУ, 18-19-октябрь 2018-ж. Конференцияга ЭЖММынын жаш окумуштуулары жана студенттери, Новосибирск мамлекеттик медициналык университети (Новосибирск ш.,Россия Федерациясы), С.Д.Асфендияров атындагы Улуттук медициналык университети (Алматы ш., Казахстан Республикасы), Марат Оспанов атындагы Батыш-Казакстан мамлекеттик медициналык университети (Актобе ш., Казахстан Республикасы), Бухара мамлекеттик медициналык институту (Бухара ш., Ѳзбекстан Республикасы), Андижан мамлекеттик медициналык университети (Андижан ш., Ѳзбекстан Республикасы), Ош мамлекеттик университети (Кыргыз Республикасы), И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы (Кыргыз Республикасы), Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университеттери (Кыргыз Республикасы) катышышты. Конференциянын алкагында морфологиялык дисциплиналар боюнча олимпиада ѳткѳрүлдү
 • Профессор Т.Д.Никитиндин 100 жылдыгына арналган «Медицинанын фундаменталдуу негизи-морфологиялык илимдер» аталыштагы студенттердин жана жаш окумуштуулардын эл аралык морфологиялык илимий-практикалык конкурс-конференциясы, Новосибирск ш., Россия Федерациясы, 13-декабрь 2018-ж.;
 • «Медициналык илимде жана билим берүү чѳйрѳсүндѳгү инновациялар» аталыштагы ЖОЖдор арасындагы жаш окумуштуулардын жана студенттердин илимий-практикалык конференциясы, 17-18-май 2018-ж. (ЭЖММ Ысык-Кѳл корпусу, Чолпон-Ата ш., «Кѳгүлтүр Ысык-Кѳл» санаторийинде ЭЖММ, КММА, КРСУ, ОшМУнун студенттери жанa жаш окумуштуулары катышышты;
 • Окуу бактериологиялык лаборатория кафедрасынын негиздѳѳчүсү А.А.ДЖумалиевдин жаркын элесине арналган илимий конференция. Студенттик конференцияга 4 семестрдин 13 студенти катышышты, 26-май 2017-ж.;
 • Профессор М.А.Самотекиндин жаркын элесине арналган жаш окумуштуулардын жана студенттердин «Морфологиялык илим практикалык медицинанын фундаменталдуу негизи» аталыштагы II эл аралык илимий-практикалык конференция, III Эл аралык морфология боюнча студенттик олимпиада, I эл аралык хирургия боюнча студенттик олимпиада, Новосибирск, Россия Федерациясы, ЭЖММынын студенти Ирам Ансари II орунду алды, 10-17-декабрь 2016-ж.;
 • ЭЖММынын «Медицинанын актуалдуу маселелери» аталыштагы VI студенттик илимий-практикалык конференция, 2015-ж;
 • ЭЖММынын «Медицинанын актуалдуу маселелери» аталыштагы V студенттик илимий-практикалык конференцияда Моурия Бира жана Харнат Сингх илимий изилдѳѳлѳрү менен байгелүү орундарды алышты,
 • С.Д. Асфендияров атындагы Казак улуттук медициналык университети уюштурган эл аралык илимий-практикалык конференция, байгелүү орун, Алматы ш., апрель 2013-ж;
 • С.Д. Асфендиярова атындыгы Казак улуттук медициналык университети эл аралык студенттик форум, студент Хасан Ахмад, Алматы ш., 2012-ж.;
 • Эл аралык илимий-медициналык конференция, Зишан Али жана Принц Филипп, БАЭ, январь 2009-ж.;
 • «Студенттик уюм ERASMUS» конференциясы, Мудассир Дхоус, Брюссель, Бельгия, 2008-ж.;
 • 12 чи Эл аралык лидерлик студенттер конференциясы, Мудассир Дхоус, Египет, 2007-ж;