Башкы байланыштар

Башкы байланыштар

Ыссык-Кол кампусу

Ыссык-Кол кампусу

Телефон номери

+996 312 553 11 61 60

E-mail:

issykkul_campus@ism.edu.kg

Кафедралар

Гуманитардык сабактар кафедрасы

E-mail:

humanities@ism.edu.kg

Коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы

E-mail:

public_health@ism.edu.kg

Табигый илимдердин сабактары кафедрасы

E-mail:

natural_sciences@ism.edu.kg

Хирургия кафедрасы

E-mail:

surgery@ism.edu.kg

Негизги сабактардын кафедрасы

E-mail:

basic_sciences@ism.edu.kg

Атайын клиникалык сабактар кафедрасы

E-mail:

clinical_sciences@ism.edu.kg

Терапия кафедрасы

E-mail:

internal_medicine@ism.edu.kg

Пропедтерапия жана уй булоолук медицина кафедрасы

E-mail:

propedeutics@ism.edu.kg

Патология кафедрасы

E-mail:

pathology@ism.edu.kg

Макро жана микро анатомия кафедрасы

E-mail:

anatomy@ism.edu.kg

Педиатрия, акушердик жана гинекология кафедрасы

E-mail:

pediatrics_obstetrics@ism.edu.kg

Жугуштуу оорулар кафедрасы

E-mail:

infectious@ism.edu.kg

Кардиохирургия жана ооруну инвазивдик метод менен аныктоо жана дарылоо кафедрасы

E-mail:

cardiosurgery@ism.edu.kg

Болумдор

Деканат

Телефон номери

+996 312 65 36 90

E-mail:

dean_office@ism.edu.kg

Бухгалтерия

Телефон номери

+996 312 65 36 81

E-mail:

account_office@ism.edu.kg

Китепкана

Телефон номери

+996 708 74 36 42

E-mail:

library@ism.edu.kg

Окуу-усулдук болуму

Телефон номери

+996 312 65 36 94

E-mail:

academic_office@ism.edu.kg

Эл аралык байланыш болуму

Телефон номери

+996 312 65 36 73

E-mail:

hismiuk@gmail.com

Студенттик кадр болуму

Телефон номери

+996 312 64 44 30

E-mail:

studentrecord_office@ism.edu.kg

Кызматкерлерди башкаруу болуму

Телефон номери

+996 312 65 36 64

E-mail:

hr_office@ism.edu.kg

Эл аралык кызматташтык борбору

Телефон номери

+996 312 64 44 60

E-mail:

icc@ism.edu.kg

Билим сапатын башкаруу болуму

Телефон номери

+996 702 24 19 83

E-mail:

education_quality@ism.edu.kg

Деканат ДКОД

Телефон номери

+996 703 60 98 99

E-mail:

postgraduate_office@ism.edu.kg

Чарба болуму

Телефон номери

+996 312 65 07 02

E-mail:

supply_office@ism.edu.kg

Илимий-аналитикалык болуму

Телефон номери

+996 779 97 65 60

E-mail:

science@ism.edu.kg

Маалымат технологиялар болуму

Телефон номери

+996 701 35 05 27

E-mail:

support_office@ism.edu.kg

Маркетинг жана бутуруучулор менен иштешуу сектору

Телефон номери

+996 312 65 36 73

E-mail:

info_alumni@ism.edu.kg

Ондуруштук практика сектору

Телефон номери

+996 312 65 36 34, +996 707 45 08 80

E-mail:

practice_office@ism.edu.kg

ОП графигин уюштуруу жана козомолдоо сектору

Телефон номери

+996 312 65 39 34, +996 708 88 41 00

E-mail:

schedule_office@ism.edu.kg

Усулдук иштер сектору

Телефон номери

+996 312 65 36 94

E-mail:

trainingadvisory_office@ism.edu.kg

Клиникалык симуляциялык борбору

Телефон номери

+996 701 35 05 47

E-mail:

simulation_center@ism.edu.kg