ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Байланыш

Байланыш

Кафедралар

Гуманитардык сабактар кафедрасы

E-mail:
humanities@ism.edu.kg

Коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы

E-mail:
public_health@ism.edu.kg

Табигый илимдердин сабактары кафедрасы

E-mail:
natural_sciences@ism.edu.kg

Хирургия кафедрасы

E-mail:
surgery@ism.edu.kg

Негизги сабактардын кафедрасы

E-mail:
basic_sciences@ism.edu.kg

Атайын клиникалык сабактар кафедрасы

E-mail:
clinical_sciences@ism.edu.kg

Терапия кафедрасы

E-mail:
internal_medicine@ism.edu.kg

Пропедтерапия жана уй булоолук медицина кафедрасы

E-mail:
propedeutics@ism.edu.kg

Патология кафедрасы

E-mail:
pathology@ism.edu.kg

Макро жана микро анатомия кафедрасы

E-mail:
anatomy@ism.edu.kg

Жугуштуу оорулар кафедрасы

E-mail:
infectious@ism.edu.kg

Педиатрия кафедрасы

E-mail:
pediatrics@ism.edu.kg

Кардиохирургия жана радиология кафедрасы

E-mail:
cardiosurgery@ism.edu.kg

Акушердик жана гинекология кафедрасы

E-mail:
obsetrics_gynecology@ism.edu.kg

Атайын хирургиялык сабактар кафедрасы

E-mail:
spsurgery@ism.edu.kg

Ыссык-Кол кампусу

Ыссык-Кол кампусу

E-mail:
issykkul_campus@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 500 109 555

Issyk-Kul Campus

E-mail:
Телефон номери:
+996 771 109 555

Issyk-Kul Campus

E-mail:
Телефон номери:
+996 551 052 496

Болумдор

Деканат

E-mail:
dean_office@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 65 36 90

Окуу-усулдук болуму

E-mail:
academic_office@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 65 36 94

Эл аралык байланыш болуму

E-mail:
hismiuk@gmail.com
Телефон номери:
+996 312 65 36 73

Кызматкерлерди башкаруу болуму

E-mail:
hr_office@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 65 36 64

Билим сапатын башкаруу болуму

E-mail:
education_quality@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 702 24 19 83

Илимий-аналитикалык болуму

E-mail:
science@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 779 97 65 60

Клиникалык симуляциялык борбору

E-mail:
simulation_center@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 701 35 05 47

Маркетинг жана бутуруучулор менен иштешуу сектору

E-mail:
info_alumni@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 65 36 73

Усулдук иштер сектору

E-mail:
trainingadvisory_office@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 65 36 94

Бухгалтерия

E-mail:
account_office@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 65 36 81

Студенттик кадр болуму

E-mail:
studentrecord_office@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 64 44 30

Дипломдон кийинки билим берүү бѳлүмү

E-mail:
postgraduate_office@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 703 60 98 99

Чарба болуму

E-mail:
supply_office@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 65 07 02

Китепкана

E-mail:
library@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 65 06 48

Эл аралык кызматташтык борбору

E-mail:
icc@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 65 36 60

ОП графигин уюштуруу жана козомолдоо сектору

E-mail:
schedule_office@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 65 36 94, +996 708 88 41 00

Жалпы бөлүм

E-mail:
dcc@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 65 36 89

Маалымат технологиялар болуму

E-mail:
support_office@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 65 06 47

Ондуруштук практика сектору

E-mail:
practice_office@ism.edu.kg
Телефон номери:
+996 312 65 36 94