ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

Джамшед Алам Кахкашан
Ассистент

Сандия Йеллампалли
Coordinator for Issyk-Kul Campus

Аббас Ваджиха
Ассистент

Чаухан Амит
IT специалист

Даббуру Кумарасвами
Ph.D.(Medicine), Assoc. Professor

Кумаран Ганесан
Преподаватель

Ратход Сачин Тарасингх
Преподаватель

Dr. Johri Pooja
Ph.D.(Medicine), Lecturer