Расмий ѳкүлдѳр

Клиникалар

load image

Sierra

Кѳп билүү
load image

Artemis

Кѳп билүү
load image

Sifa

Кѳп билүү
load
load image

Ibrahim Cardiac

Кѳп билүү
load image

KafMedCenter

Кѳп билүү
load
load image

“Erkai” Medical Center

Кѳп билүү
load
load image

Family Medicine Center (FMC) No. 6

Кѳп билүү
load
load image

Family Medicine Center (FMC) No. 8

Кѳп билүү
load
load image

Family Medicine Center (FMC) No. 11

Кѳп билүү
load
load image

Railway hospital

Кѳп билүү
load
load image

City Perinatal Center

Кѳп билүү
load
load image

City Clinical Hospital №6

Кѳп билүү
load
load image

Issyk-Kul Territorial Hospital (ITH)

Кѳп билүү
load
load image

Republican Clinical Infectious Diseases Hospital

Кѳп билүү
load
load image

Kyrgyz Research Center for Human Reproduction

Кѳп билүү
load
load image

National Center of Oncology

Кѳп билүү
load image

National Hospital

Кѳп билүү
load
load image

Vedanta

Кѳп билүү
load image

Chinese Cardiovascular Associaton

Кѳп билүү
load
load image

Chinese Cardiovascular Associaton

Кѳп билүү
load
load image

Chinese Cardiovascular Association

Кѳп билүү
load
load image

Chrc

Кѳп билүү
load
load image

Баба ооруканасы

Кѳп билүү
load
load image

Улуттук медициналык гематология изилдѳѳ борбору

Кѳп билүү
load image

University of Lahore Teaching Hospital

Кѳп билүү
load image

Bhandari Hospital & Research Centre

Кѳп билүү
load image

Tagore Hospital & Research Institute

Кѳп билүү
load image

Fatima Hospital

Кѳп билүү
load image

New Bombay Hospital

Кѳп билүү
load image

City Children's Clinical Emergency Hospital

Кѳп билүү
load
load image

Bishkek Research Center for Traumatology and Orthopedics

Кѳп билүү
load
load image

National Center for Maternal and Child Welfare

Кѳп билүү
load
load image

Kyrgyz Research Institute of Balneology and Rehabilitation

Кѳп билүү
load
load image

Research Institute of Cardiac Surgery and Organ Transplantation

Кѳп билүү