ЭАЖММ ЭАЖММ бѳлүмдѳрү Клиникалык симуляциялык …

КЛИНИКАЛЫК СИМУЛЯЦИЯЛЫК БОРБОРУ

load

Заседателева Светлана Геннадьевна

Клиникалык симуляциялык борборунун башчысы

Кош келиңиздер!

Клиникалык симуляциялык борборун Эл аралык жогорку медициналык мектеп заманбап симуляциялык-машыгуу жабдыктары менен реалдуу клиникага жакындатылган шартта уюштуруп, жалпы медицинаны жана атайын компетенцияларды ѳнүктүрүү багытында практикалык сабактар ѳтүлѳт.
 
Клиникалык симуляциялык борборунун аянтчасы – бул реалдуу клиникалык жана башка кырдаалдарды моделдештирүү менен техникалык жана техникалык эмес кѳндүмдѳрдүн: кабыл алуу бѳлүмүндѳгү иштер, интенсивдүү терапия палатасында, дарыламада жана операциялык залда иштелип чыгышын шарттайт.
 
Клиникалык симуляциялык борборунун багыты окуу практикалык сабактарын атайын уюштурулган: терапевтин, гинекологдун, педиатрдын, хирургдун виртуалдык кабинеттеринде жүргүзүүгѳ багытталган. Комплекстүү (ОСКЭ) экзамендерин жүргүзүүгѳ, дебрифинг залы жана чоң дарскана виртуалдык клиниканын бѳтѳнчѳлүгү болуп саналат. Клиникалык симуляциялык борборунун мындай аянтчалары комплекстүү экзамендерди жүргүзүүгѳ жана уюштурууга, илимий конференцияларды, кадрларды кайра даярдоодо жана квалификациясын жогорулатуучу жай болууда.

 

Чын дилим менен,

Заседателева Светлана Геннадьевна