ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

Эл аралык студенттердин «Түндүк» уюму

Борбордук кампус, Интергельпо 1Ф кѳчѳсү
, Бишкек, 720054

Мохд Сахил Шакил

Президент

Эл аралык студенттердин "TUNDUK" уюмунун атынан саламдашамын! "TUNDUK" ар улуттагы студенттердин эл аралык маданий ѳз ара түшүнүү шартын камсыз кылуучу жана бирин-бири сыйлоо менен коомчулукта интеграцияланышына жардам берүүчү саясий эмес студенттик уюм болуп саналат. "TUNDUK" уникалдуулугу мында, дегеле башка жерде жок нерселерге мүмкүнчүлүктѳрдү ачып бергендигинде. Тактай кетүүчү жагдай бул уюмда мүчѳ болуу, мектептин ичинде ѳзүңүздүн пайдалуу ѳз ара мамилелерди курууңуздун олутуу болуп чыгышында. ЖОЖдун убайы үчүн уюмда катышуучу болуу, студенттин жашоосуна жашкы таасир калтыруу менен анын кругозорун кеңейтип, дүйнѳ таанымын байытат.

Урматым менен,
Мохд Сахил Шакил