ЭАЖММ Биз жѳнүндѳ Биз жѳнүндѳ
load

load

load

load

Биз жѳнүндѳ

Эгерде Сиз дарыгер болом деп Борбордук Азиядагы эң мыкты университеттердин бирине тапшырам деп максат койсоңуз, анда Эл аралык жогорку медициналык мектеп (ЭAЖММ) кыйла, табылгалуу тандооңуз болот!

 

Эл аралык жогорку медициналык мектеп 2003-жылы Кыргызстан Эл аралык университетинин академиялык консорциумунун структуралык түзүмдүк бѳлүмү катары негизделген. Мектепти түзүүнүн башкы шарты Кыргызстанда билим берүү системасын реформалоо жана жергиликтүү университеттердин атаандаштыкка жѳндѳмдүүлүгүн арттыруу. Жыйынтыгында ЭAЖММынын жетекчилиги медициналык билим берүү рыногунда атаандаштык мүмкүнчүлүгүнѳ ээ болуу менен негизги басымды заманбап динамикалуу окуу жайын түзүп, сапаттуу билим берүүгѳ багыттады. ЭAЖММынын MD программасы ѳлкѳдѳ мыкты деп саналып, биздин окутуучулар, окумуштуулар жана дарыгерлер ѳз аймагында негизги эксперттер болуп саналышат.

 

Азыркы тапта ЭАЖММ – бул заманбап жана кең, ѳнүккѳн инфраструктурасы бар университет жана республиканын адистештирилген саламаттык сактоо мекемелеринде жогорку кадыр-баркка ээ жанa медицинанын ар кандай адистиги боюнча улуттук жана эл аралык деңгээлде таанылган тажрыйбалуу окутуучулар эмгектенишет.

 

Он жети жыл мурун биздин ЖОЖго 13 студент кабыл алынган. Азыркы күндѳ ЭAЖММда 3500дѳй студент билим алып жатат. Студенттерибиздин кѳпчүлүк бѳлүгү чет ѳлкѳдѳн келгендер: Индиядан, Пакистандан, Түштүк Кореядан, АКШдан, Великобританиядан, Россиядан, Украинадан, Афганистандан, Япониядан, Непалдан, Бангладеш, Турция жана Сириядан. Ушул жагдай жогорудагы ѳлкѳлѳрдѳн чыккандарга түшүнүктүү, эл аралык баарлашуу тили англис тилинде окутуу зарылдыгын кѳрсѳттү.

 

Демек, ЭAЖММ үчүн негизги артыкчылык – мындан ары да билим берүү системасында атаандаштык мүмкүнчүлүгүн арттыруу менен заманбап билим берүүнү окуу жайда мыктылоо. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2019-жылдын Улуттук рейтинги боюнча ЭAЖММ Кыргызстандагы эң мыкты университеттердин катарына кирген.

 

Албетте, бардык окутуучулар жана студенттер үчүн окуу процессинде ийгиликке жетүүнүн ачкычы – мектептин ийгилигинин негизин берилүү менен бүтүндүгүн камсыздоо менен иш алып баруусунда, ошону менен катар ЭAЖММынын вазийпасында жана ѳнүгүүнүн максаттарында чагылдырылган маанилүү үч принцип: акыйкаттуулук, сапаттуулук, айкындуулукта.

 

ЭAЖММ кѳпчүлүк алдыңкы катардагы эл аралык уюмдарда мүчѳ жана жигердүү иш алып барууда, алсак: