Эл аралык илимий-практикалык конференция
ISM

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

Эл аралык жогорку медициналык мектепке болгон кызыгууңуздарга таазим кылабыз!

ЭАЖММ бир канча окуу программаларын сунуштайт. Биздин окуу жайга мектептин вазийпасы жана кѳз караштары менен кызыкчылыктары дал келген студенттерди кабыл алабыз. Биздин мектептин негизги максаты – медицинанын бардык аймагында кесипкѳй дарыгерлерди даярдоо. Биз терең ишенимдебиз, биздин бүтүрүүчүлѳр окуусун аяктагандан кийин далилдүү медицинаны практикалашып, бейтаптардын кызыкчылыктарын коргоо менен коомчулукка кызмат кылышат.

Эл аралык жогорку медициналык мектеп студенттерге окуусун улантуунун кенен мүмкүнчүлүктѳрүн жана алардын квалификациясын жогорулатуусун сунуштайт. Биздин окутуучулар кесипкѳй, алардын кээ бири – медицинанын ар кыл тармактарында дүйнѳ жүзүнѳ таанылган адистерден жана кесипкѳй медициналык уюмдардын, агенттиктердин мүчѳлѳрү.

Ошондой эле кѳптѳгѳн медициналык мекемелер менен ар кыл ѳнѳктѳштүк мамилелерде болушуп, студенттердин келечектеги бейтаптарын эң алдыңкы инструменттерди жана усулдарды колдонуу менен дарылоосуна мүмкүнчүлүктѳрдү ачат. Биздин баалоо процессибизде, каалоочулардан жылына орто эсеп менен 500 арыз түшүп, ар бир арыз бергендердин илимий билимдеринин тереңдигине жана кеңдигине, буга чейинки ийгиликтеринин санына жана сапатына жана башкы уникалдуу мүнѳздѳмѳлѳрүн карап, баалоого кѳңүл бурулат.

ЭАЖММ медицинага кызыгуу менен караган, дарыгердин ролу бул - ѳмүр бою усул жана чакырык экенин түшүнгѳн, жоопкерчиликтүү, жетилген жана адептүү кандидаттарга кызыкдар. Медицинада мансап жасоону улантууда женил ойлуулук кылуу мүмкүн эместигин биз жакшы түшүнѳбүз. Интенсивдүү билим берүү процесси үй-бүлѳдѳн, достордон, окутуучулардан ж.б. алгылыктуу жардамды талап кылат. Ар бир арыз берүүчү, арыз берердин астында ѳзүнүн кудуретин билүү менен кайрыларына биз бекем ишенебиз.

ЭАЖММынын кабыл алуу сектору талаптар боюнча, арызды кайда, кандай берүүнү, ошондой эле эгерде сиз алдын-ала тандап алуудан ѳтсѳңүз эмнени күтүүңүз керек экендигин билишиңизге жана кошумча маалыматтарды алууга жардам берет.

Policy for selection and admission of applicants to the IHSM

IHSM requirements:

 1. 12 years of high school education.
 2. More than 50% achievement in physics, chemistry, biology.

THE LIST OF REQUIRED DOCUMENTS

 1. Application form;
 2. International passport (validity not less than 6 month);
 3. Higher Secondary School Certificate (12th and 10th class mark sheets);
 4. 10 photos 3х4; 

ENTRANCE TESTS

1. IHSM conducts 2 admission processes. 
Summer batch starts August 15. 
Winter batch starts December 15. 

2. The IHSM shall conduct entrance examinations on the programs corresponding to educational standards of secondary general education in the form of an interview and a verbal exam.

3. Persons who did not attend the entrance tests for a valid reason (illness or other circumstances documented) shall be admitted to them in parallel groups, at the next stage of passing the entrance tests or individually until they are fully completed.

PAYMENT FOR TRAINING AND CONCLUSION OF THE CONTRACT

Tuition fee for 2023-2024 academic year is:

Academic year

1st, 2nd sem.

3rd, 4th sem.

5th, 6th sem.

7th, 8th sem.

9th,10th sem.

Tuition fee

5500 USD

5500 USD

5500 USD

5500 USD

5500 USD

Hostel fee

800 USD

800 USD

800 USD

800 USD

800 USD

Mess fee

1200 USD

1200 USD

1200 USD

1200 USD

1200 USD

Medical fee

100 USD

100 USD

100 USD

100 USD

100 USD

Total amount

7600 USD

7600 USD

7600 USD

7600 USD

7600 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:

All the 1st year applicants are obligated to use university facilities such as hostel, mess and medical. Starting from the second year and onwards this subject is upon student`s request.

HOW TO APPLY

For the citizens of India

http://www.ismedutech.com/

For the citizens of Pakistan

http://educationaladvisor.kg/

For other countries:

 1. Fill out the application form and attach the necessary documents
 2. After the documents have been reviewed and successfully passed, the Admission Letter will be issued
 3. Admission fee payment process
 4. Issuance of 3 months entry visa
 5. The contract for the entire period of study will be provided to an applicant upon his or her arrival to Kyrgyzstan.

APPLY

Dormitories information

Address

Total area of the Hostel (In Sq.M.2)

Hostel Capacity

1

Djal district, Bakaeva, 211

888,4 м2

120

2

Turusbekova, 80-81

1264,3 м2

108

3

Turusbekova, 89

2042,8 м2

280

4

Deng Xiaoping, 312

1500 м2

120

5

Intergelpo, 1/7а

2220 м2

372

6

Pishpekskaya, 28

825 м2

130

7

Cholpon-Ata city, Sovetskaya, 3б, 2 block

1920,1 м2

250

8

Cholpon-Ata city, Sovetskaya, 3б, 3 block

1685,5 м2

200